کلاس طرز ساخت پروژه های انجام شده

اعلام ورود و خروج خودرو  بصورت پیام به سایت شخصی

آمار خودروهای موجود در هر لحظه

ماژول های لازم کنترل باز و بسته بودن در

اطلاع از باز شدن وبسته شدن در ها در قالب یک پیام

باز و بسته کردن در ها  از راه دور

برنامه نویسی وب و آردینو

بستن مدار بر روی برد برد


آشنایی با کی پد و صفحه نمایش
اتصال آنها به ماژولهای موجود
انجام یک پروژه

طراحی طبقات لازم

معرفی ماژول های بکار رفته

اتصال قطعات بر روی برد برد

برنامه  نویسی مورد نیاز وب و آردینو

تست دستگاه

با یک کارت از همه مراکز و ادارات و بانک ها نوبت بگیرید

پیام نوبت شما به پیام رسان  ویژه خودتان

اعلام نزدیک شدن نوبت با پیام ویژه

آمار لحظه ای باز و بسته شدن در آپارتمان توسط کدام واحد

در صورت باز بودن در اطلاع دادن به همان واحد و سپس به مدیر ساختمان

امکان بستن در از راه دور در بستر اینترنت

پیام های اطلاع رسانی بر روی اینترنت  در پیام رسان  اختصاصی ساختمان

ساخت پروژه  تابلوی سنجش چشم

ساخت ریموت تابلو سنجش چشم